Program Wacana Ilmiah Pelaut

Date : 22 January 2011

Venue : Dewan Senat, UTM Johor Bahru

Program : Festival Maritime, Wacana Ilmiah Pelaut

Organizer : Jawatankuasa Sambutan Hari Maritim  Sedunia, Peringkat Kebangsaan 2011/2012

 [Photo of day 1]